Avionska karta, osnovne informacije

Avionska karta je karta za ulazak u avion. Vremenom je menjala svoj oblik, boju, papir na kome je štampana, način na koji je ispisivana a danas sve više liči na virtuelni nego na stvaran dokument.

Avionska kartaAvionska karta je od pojave civilne avijacije i prvih komercijalnih letova bila dokument koji je predstavljao ugovor o prevozu između putnika i avio kompanije. Prve avio karte su bili komadi hartije na kojima su rukom ispisivani osnovni podaci o letu i putniku. Obzirom na to da je u početku bilo malo putnika bilo je lako prebrojati ih i sortirati njihove avionske karte.

Uvođenjem sve većeg broja letova dovelo je do daljeg razvoja avio industrije i svih njenih segmenata. Avionske karte su menjale oblik i dobijale sve veći broj kupona od kojih su 4 ili 2 kupona bila za let, jedan za obračun sa avio kompanijom, jedan za agenta a jedan za putnika – za uspomenu. Avionske karte sa 4 kupona su bile među agentima poznate kao “četvorke” a sa 2 kao “dvojke”. Avionska karta se koristila i u čarter saobraćaju kao i u redovnom saobraćaju, bez karte se ne može ući ni u jedan avion na Svetu.

Agenti su se takmičili među sobom čija će avionska karta biti lepše napisana. Pisale su se rukom i moralo je prilično da se pristisne da bi otisak olovke ostao na svim kuponima. Dešavalo se da neka rubrika u karti ostane slučajno nepopunjena pa čak i da neki podatak bude pogrešno popunjen. Nijedna avio kompanija nije to pridavala važnosti, u Svetu tada nije bilo krize. Najveći problem koji je mogao da zadesi agenta prodaje je bio da ostane bez blanko avionskih karata, da ih sve potroši. Svaka avio kompanija je štampala svoje avionske karte.

Posle više decenija IATA, udruženje avio kompanija je promenilo sistem izdavanja i avionska karta je dobila neki sasvim drugi izgled. Napravljen je univerzalni formular, avionska karta,  koja se popunjavala u računaru i štampala u specijalnom štampaču a dokument je važio za avio kompaniju koja je upisana na karti. I dalje je bilo potrebno da agent prodaje ima svoj lager ovih blanko dokumenata i štampa ih po potrebi. Više nije ništa zavisilo od lepog rukopisa već samo od računara i ispravne tehnike.

Svet na dlanuAvionska karta je prošla fazu sa univerzalnim blanko dokumentima koja je bila samo prelazna od ručno pisane do elektronske avionske karte koja je danas aktuelna.

Kako kupiti elektronsku avio kartu bez odlaska u agenciju saznajte na online avio karte.

Elektronska avionska karta je najpraktičnija za sve koji je koriste. Agenti prodaje ne moraju da prave lager, samo zadaju komandu računaru i karta izlazi iz štampača na običnom belom papiru. Ovakve karte su dostupne svima, nije potrebno preuzimati ih niti nositi na aerodrom. Jednostavno svi potrebni podaci su u računaru i jednim klikom se lako iščitavaju.

Razvojem tehnologija danas imamo u ponudi plaćanje putem interneta gde se odmah po prijemu uplate može uraditi avionska karta i posle samo nekoliko minuta već ući u avion.

Avio karte za ceo svet možete kupiti u Jumbo Travelu. Sve informacije o datumima putovanja i cenama avio karata potražite klikom ovde.