Putovanje maloletnih lica avionom

Putovanje maloletnih lica avionom je moguće pod određenim uslovima. Maloletna lica su sva lica koja imaju manje od 18 godina. Da bi mogla da putuju avionom moraju da imaju putnu ispravu, pasoš ili u nekim retkim slučajevima ličnu kartu. Osim putne isprave moraju da putuju sa jednim ili oba roditelja ili da imaju izričite, pisane saglasnosti oba roditelja da mogu da putuju sami ili sa nekim trećim licem.

putovanje-maloletnih-lica-avionomPutovanje maloletnih lica avionom u pratnji roditelja je uobičajena svakodnevna slika na aerodromu i u svim avionima na Svetu. Maloletna lica mogu da budu male, tek rođene bebe do 2 godine starosti, deca od 2 do 12 godina i omladinci od 12 do 18 godina starosti.

Ono što je obično nepoznanica je pitanje da li maloletna lica mogu da putuju u pratnji jednog roditelja i kakva su još dokumenta i saglasnosti potrebna od drugog roditelja? Odgovor je da osim pasoša nije potrebna posebna saglasnost drugog roditelja koji ne putuje već je dovoljno da maloletno lice putuje sa jednim roditeljem. Roditelji, ne bacajte novac na potvrde i ovlašćenja u opštini ili sudu, neće vam biti potrebne.

Putovanje maloletnih lica avionom bez pratnje roditelja iziskuje obavezno pribavljanje saglasnosti oba roditelja da dete može da putuje samo ili u pratnji trećeg lica u inostranstvo. Ukoliko dete putuje samo avio kompanija kojom putuje određuje starosnu granicu za nepraćeno dete i osim avionske karte naplaćuje se i doplatna karta za dodatnu uslugu.
Ova granica varira ali se kreće od 10 godina na više dok se mlađa deca uvek tretiraju kao nepraćena.

Putujete sa maloletnim licem i to prvi put? Pročitajte kako se snaći na aerodromu?

Putovanje maloletnih lica avionom je olakšano jer su avio kompanije obezbedile sedišta u prvom redu za sva nepraćena maloletna lica. Osim toga tu je ceo set animacija, igračaka i zabave za one najmlađe pre, za vreme i posle leta da barem na trenutak zaborave da njihovi roditelji nisu sa njima. Tako letenje avionom se pretvara u pravu malu avanturu.

Za sve dodatne informacije pozovite nas na 011/303 88 77 svakog radnog dana od 09-20 časova, subotom od 09-15 časova.