Qatar Airways povećava osnovnu težinu prtljaga

Qatar Airways povećava osnovnu težinu prtljaga na svim svojim destinacijama od 1. septembra uz neznatno povećanje cene.Svi putnici koji budu putovali ekonomskom klasom moći će da umesto dosadašnjih 23 kg sa sobom ponesu težinu prtljga (kofer) do 30 kg.

Qatar Airways povećava osnovnu težinu prtljagaPored ekonomske klase, Qatar Airways povečava osnovnu težinu prtljaga i na Biznis i Prvoj klasi svojih destinacija.Na biznis klasi umesto dosadašnjih 30 kg težina dozvoljenog prtljaga se povećava na 40 kg, a na Prvoj klasi Qatar Airwayspovećava osnovnu težinu prtljaga sa 40 kg na 50 kg dozvoljene težine.Pri tome, važno je napomenuti da broj kofera ostaje isti i zavisi od klase na kojoj je izdata avio karta.Povećanje osnovne težine prtljaga Qatar Airways objašnjava sprovedenim marketinškim istaživanjima koja su imala za cilj anketiranje putnika i prikupljanje njihovih potreba.Istraživanja su pokazala da je jedna od želja putnika Qatar Airways-a povećati osnovnu težinu prtljaga, usled toga što putnici sve češće putuju na daleke destinacije i duže borave na istim pa im je veća težina prtljaga svakako neophodna.Qatar Airways je objavio da svi putnici koji su kupili avio karte za neku od mnogobrojnih destinacija ove avio kompanije pre 1. septembra a povratni let im je 1. oktobra ili kasnije moći će da koriste nove usluge vezano za povevećanu osnovnu težinu prtljaga na svojim letovima.Nema sumnje da će putnici zdušno pozdraviti odluku da Qatar Airways poveća osnovnu težinu prtljaga na svojim letovima.Inače, za sve putnike koji još uvek nisu upoznati, Qatar Airways direktno iz Beograda od 20. nevembra prošle godine prevozi putnike na relaciji Beograd – Doha tri puta nedeljno utorkom, četvrtkom i nedeljom, a od 18. septembra Qatar Airways uvodi i dodatni četvrti let sredom.Preporuka je svima koji nameravaju da lete ka nekoj dalekoj destinaciji da koriste usluge avio kompanije Qatar Airways, pogotovo od 1. septembra kada Qatar Airways povećava osnovnu težinu prtljaga što će svakako biti od velike koristi putnicima. Više informacija možete videti u tekstu “Qatar Airways povećava osnovnu težinu prtljaga” na engleskom jeziku.